tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A speedy hoorah is simply the act of texting 3 2-letter words or acronyms in a row
Ik it do
Hey thats a speedy hoorah
viết bởi Challenge 13 Tháng mười hai, 2009

Words related to speedy hoorah

hoorah hooray ik quicker speedy