tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Semi-jocularly, Russian university students' slang for an AIDS test. The word puns on "SPID", pronounced "speed", the Russian acronym for AIDS, and English "speedometer".
My nuzhen spidometr. (Translation: We need the "SPIDometer".)
viết bởi pentozali 31 Tháng mười, 2007