tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Polish for the phrase "fuck off"
spierdalaj ty chuju (fuck off you dick)
spierdalaj mi stat (get the fuck away from here)
niech on spierdala (he can go fuck himself)
viết bởi DuffMan37 12 Tháng chín, 2006