tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
One step higher than spiffy
I am soooo spiffay, you cant handle this!
viết bởi S0NNY908 01 Tháng mười, 2006