tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Kinda like being decked out, but spiffier.
You're look pretty spiffed out today, Bill.
viết bởi Jerk 16 Tháng sáu, 2006