tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
To make something spiffy, to make it cooler.
Barber, spiffify my hair, Donald Trump style
viết bởi Seven 12 Tháng mười một, 2004

Words related to spiffify

spiffy