Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
To make something spiffy, to make it cooler.
Barber, spiffify my hair, Donald Trump style
viết bởi Seven 12 Tháng mười một, 2004
7 2

Words related to spiffify:

spiffy