tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
A combination of spiffy and terrific. It is best used in short sentences or as a sentence unto itself.
That plan is spiffirific.
viết bởi Vertigo 02 Tháng chín, 2002