tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Describes something that makes one hyper and happy.
viết bởi Sarah Yost 30 Tháng ba, 2005