tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The most coolest, spiffiest thing ever in the world.
That's fuckin spiffyizzle
viết bởi Shaman 02 Tháng ba, 2005