tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A canadian fag mother fucker. Someone who loves da cawk with blatant disregard for human decency.
<b0b> what the hell is wrong with you?
<spinalx> I'm canadian and high on teh man-meat. MWAHAHAHA
<b0b> fag
viết bởi b0b 10 Tháng tám, 2004