tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
A move done in break dancing. Most notably done by Booker T.
Jim Ross: BAHGAWDSPINAROONIE!
viết bởi Xero Limit 126 10 Tháng mười một, 2004