tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
THE MOST ELECTRIFYING MOVE in sports entertainment today.
"The SPINAROONY is THE MOST ELECTRIFYING MOVE in sports entertainment today."
viết bởi frozenpanfaman 31 Tháng mười hai, 2008