tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A child born out of oral sex.
My dad told me I was a spit baby.
viết bởi l33tp 21 Tháng tám, 2004