tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
go talk to her; talk to a female, seduce her, and get her number or "more."
yo nigga, if you like her, spit dat game.
viết bởi A. Mazin 14 Tháng tư, 2006