tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
blowing a load on a woman's upper lip.
I gave Linda a spit mustache the other night!
viết bởi Heels5 04 Tháng hai, 2010