tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Rapping
The rapper was talented at spitting flows
viết bởi gofuckyourselfff 25 Tháng mười một, 2013