tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Used as an insult for someone who is quiet but creul
She's so Splongerotes
viết bởi CAM-I-AM 23 Tháng tư, 2004