tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
yappy thing
look, that dude just got bitten in the balls by a spodrum
viết bởi hoople the noople sloopy sloop 21 Tháng một, 2004