Top Definition
spodumene /SPAHD-yoo-MEAN/
1. A very shiny mineral often used in jewelry
2. An idiot who spends all day posting profanity in chatrooms
3. A program that finds EVERY ANTONYM POSSIBLE to that word, a huge nerd.
4. The mother of her husband's cat
1. She was wearing a spodumene ring.
2. My brother is a spodumene.
3. I hired a spodumene.
4. I was walking to the kitchen for some Gol-Den-Grahams when I accidentally fell into an al-ter-nate dim-en-sion and I found out that my mother's a spodumene.
viết bởi Sodium Thallium E! 29 Tháng chín, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×