Top Definition
Short for Stupidest People On Earth. SPOES usually find themselves in Family Court trying to vacate ten year old paternity filiations, get custody of the kids while they're serving 20 years in the pen, and having children named Skyye and Cuansharee.
Deputy, do you SPOES you could call the next case? Yes, Judge, I SPOES I can. (wink wink)
viết bởi bananas foster 08 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×