tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A "quaint" village of:
1. senior citizens
2. trees
3. chipmunks
4. a post office
5. a lake
Spofford, NH is a lousy place to live, unless you enjoy backgammon and chipmunks.
viết bởi caittt 18 Tháng hai, 2009