tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
a yoghurt and a spoon all in one (like when u get th lilplastic spoons from sainsburys)
oh where did i put my spoghurt
viết bởi babydunn 12 Tháng tư, 2004