tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
money. Cash, dosh, charly ash micheal onney.
"yo bro, I need some sponddoolies"
viết bởi Chris Mcintosh 23 Tháng mười, 2003