tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The first thoughts of righteousness
Damn that spongeymoralseed, i was going to kill that ant.
viết bởi Jack Dowling 04 Tháng sáu, 2007

Words related to spongeymoralseed

conscience moral morals right righteousness