tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a dumb spazed out person
rhys is a spongladite
viết bởi kayleigh 30 Tháng tám, 2004