tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
a cannabis cigarette
par le vou spongli?
viết bởi da ging 20 Tháng sáu, 2003