Top Definition
adj. Word of German origin; a hybrid of spastisch (spastic) and mongo (mongoloid).

Someone who is uncoordinated or incompetent.
Look at Tim-Wolf, he dances like a spongo.
viết bởi Mark W 28 Tháng tám, 2005
Someone who is terrible at something, similar to Noob.
"God your such a spongo Ruairi!"
viết bởi Paradoxpanic 16 Tháng chín, 2013
spangle.jism.cum.spunk.sperm.sticky white love piss.
oi!,filthy bastard, that things got spongo in it!
viết bởi hummers crackly testicles 17 Tháng tám, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×