tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
an exclamation, to express excitement or anticipation about an upcoming event.
we gettin crunk tonight? spongonbadooooo!!
viết bởi j-dawg 09 Tháng mười một, 2004