tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
an adjective that describes being a slizzle.
he's a sponkadocious slut.
viết bởi fucklyduck 20 Tháng năm, 2003