tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A word me and Melissa Capurro Made up.
Luke: I HAVE SPONKEN!
Melissa: Yes you have Sponken
viết bởi thatguy45 19 Tháng mười, 2010