tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a persons personal business
get out my sponkyard u bith ath hoe
viết bởi a c 08 Tháng mười một, 2004