Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là danger wank:
 
1.
Slang for "spontaneous erection"
I was drivin down the road and all of a sudden I got a spont.
viết bởi Ben Jackson 05 Tháng tám, 2006
9 17

Words related to spont:

boner chub hardon hofnar wood