tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Someone who delights in the art of spontagousarroge.

Peter did you spontagousarroge that young man?
viết bởi Bearded Potato 29 Tháng sáu, 2003