tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
SPONtaneous tERrIFic fabulOUS...haha...
Isn't this place spontiferous???
It sure is...
viết bởi Douchebag 08 Tháng ba, 2004