tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
someone who stays on the perimeter.
Why everybody at the club having fun and you lookin like a spoochie
viết bởi J-Avenue 04 Tháng tư, 2009