tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
A person who slams methamphetamines.
Your mom called they want their spoon shark back.
viết bởi cranksterman 05 Tháng hai, 2006