tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Someone who would prefer to have cuddle than have sex with you.
She hated that I spoonoid.
viết bởi d0er 20 Tháng năm, 2003