tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
term of exasperation
"Spoons in the barnyard, I got a 20 on my computer quiz!"
viết bởi Lindsay Hamel 10 Tháng sáu, 2008

Words related to spoons in the barnyard

god kill my dog meow shit