tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
what justin bieber and lil twist do. SWAG WITH SPOONS
JB:swagin with spoons
LIL TWIST: SPOONSWAG!
viết bởi JEEBSLOVER69 06 Tháng một, 2011