Top Definition
A Sportsmatecian is a person with an extensive knowledge of sports, sports statistics, and sports history.
person 1: Who won the game last night between the Heat and the Lakers?

person 2: I don't know man. You should ask Bryant, he's a real sportsmatecian. He can tell you about the score, the stats, and all the highlights.
viết bởi boo&brasen 06 Tháng tư, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×