Top Definition
A group of strapping young men with 12 inch cocks
When the sportsphds put it in, I immediately had to tell them to take it out.
viết bởi rj 09 Tháng tư, 2003
Group of yound strapping men, who envoke envious rage because of their national fame and popularity
Someday, I wish I could be one of the sportsphds.
viết bởi F4L 09 Tháng tư, 2003
One who knows sports and has a:
Pretty
huge
Dick
That guy is hung like a sportsPHD
viết bởi Doot 09 Tháng tư, 2003
Guy with small penis.
The sportsPHD doesn't pleasure women.
viết bởi Anonymous 09 Tháng tư, 2003
LOSERS who need therapy
The sportphds are so jealous of the beautiful people from their hometown, they need to talk crap all the time.
viết bởi jen 09 Tháng tư, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×