Top Definition
When you're broke because you spent all your money on spring break.
Hey man, wanna go to a movie or somethin'?

Nah, I'm spring broke. The cash I took to vegas, stayed in vegas.
viết bởi malendras 08 Tháng tư, 2007
being broke due to spending all of your money on various spring break items such as beer, weed, shrooms, bad motel rooms, mcnuggets and other miscellaneous items.
sorry man I can't throw down for the keg, I'm spring broke.
viết bởi aliciaaaa 05 Tháng tư, 2008
1. A lame spring break because one cannot afford to travel anywhere interesting.

2. A disfunctional, ruined, and thus "broken" spring break.
No classes, but this week looks more like spring broke than spring break.
viết bởi AmymoneMonymay 13 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×