tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
A mode you switch to during running
I went Sprintmode finishing the race and passing them. When I passed them I said "Sprintmode Activate" and blew them away.
viết bởi Beastmodeee 09 Tháng mười, 2010