tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
To pleasure one's self while sprinting
The track star stripped in one motion and began sprintsturbating.
viết bởi MeGusta67 01 Tháng mười một, 2011