tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
soft term for rape
last night I got black out drunk and I think I got spuznazzled.
viết bởi dickbag555 25 Tháng chín, 2011