A secret group which works to stop the secret orginization living inside school walls from recruiting new members, and making more big, round holes in the celing tiles
S. P. Y. *altogether* Spy.
viết bởi Sally, Polly and Y 01 Tháng tư, 2004
A mark ass.

One whom is a busta and/or one who does not work for Hertz.

I would chill with you but your a spy.
viết bởi Cody Shoe 03 Tháng năm, 2007
An Italian wearing a ski mask, generally smoking a cigarette and carrying a handgun and knife.
That Demoman there is a spy!
viết bởi CharlesMan 23 Tháng năm, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×