Top Definition
An angular style of culottes, popularised by Spongebob Squarepants, a discarded kitchen sponge of ambivalent sexuality.
"Hey hon, do these squarepants make my butt look big? (No petal, it's yo' great fat ass makes your butt look big.)"
viết bởi Blort 09 Tháng tư, 2006
to have two glocks in your pants, handles facing in, thus looking like square pants, used by ali vegas in his song sponge bob
see that guy over there, hes packin square pants, watch out for him
viết bởi colin Williams 04 Tháng mười hai, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×