tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a nigga that got dumb nice dancin skills and is tall and skinny wit a nice 6-pack and got a matumbo penis
robert molano, dave chappelle
viết bởi rob molano 04 Tháng một, 2005