Top Definition
the motion a dog or cat makes while dragging their ass across the floor (usually carpet) in an attempt to remove any dingleberries or residual poop
The dog squeedled in the living room and it smelled so bad I had to clean the carpet.
viết bởi tinselmuffin 07 Tháng mười, 2011
A long, slender, hairy tipped dildo made of llama neck.
Tommy enjoys his squeedle twice a day.
viết bởi paperclipmouse 29 Tháng chín, 2011
something that makes you nauseous.
Marti and Sabi get squeedle when they see people fart.
viết bởi marti 17 Tháng năm, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×