tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
shoes with wheels, much cooler than roller blades.
damn son! look at him! he's riding dirrrty on squeels
viết bởi jukester 28 Tháng tư, 2006